יום רביעי, 30 בנובמבר 2011

5 מבחני מיצ"ב באנגלית לכיתות הלתשומת ליבם של המורים לאנגלית בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודל
משותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב באנגלית לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.


להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=2292

במרחב הלימוד מצויי קישור להורדה של קובץ הגיבוי של המרחב. את הגיבוי ניתן להעלות לשרת מוודל כלשהו ואז לשחזר (או ליבא) את המבחנים לכל מרחב לימוד במערכת.

מורים אשר בתי הספר שלהם מצויים בשרת המוודל של "קהילת התקשוב החינוכית" יכולים ליבא את הבחנים באופן ישיר למרחביי הלימוד שלהם. אין צורך להוריד את הגיבוי ולשחזר אותו למרחב לימוד קיים שלכם. שימו לב!

אשמח לכל משוב אשר יתקבל מהמורים המעוניינים להשתמש במבחנים.
תודה מיוחדת לאחותי +tamar kavalerchik אשר סייעה לי (ברוב העבודה) לבנות את המבחנים ולהמיר אותם מתסדיר PDF, כפי שהם מופיעים במקור באתר ראמ"ה. ותודה למורים השונים אשר בצעו בדיקות תקינות לתוכן.
מקור שנה ונוסח המבחן. עיתוי מתאים להעברה. ערכת-מבחן: כל הנדרש. להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן. מיצ"ב תשע"א – א'. שליש אחרון כיתה ה'. ערכת המבחן. מיצ"ב תשע"א – ב'. ש...

5 מבחני מיצ"ב בשפה לכיתות הלתשומת ליבם של המורים לשפה בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודל
משותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב בשפה לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.

להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=1113

במרחב הלימוד מצויי קישור להורדה של קובץ הגיבוי של המרחב. את הגיבוי ניתן להעלות לשרת מוודל כלשהו ואז לשחזר (או ליבא) את המבחנים לכל מרחב לימוד במערכת.

מורים אשר בתי הספר שלהם מצויים בשרת המוודל של "קהילת התקשוב החינוכית" יכולים ליבא את הבחנים באופן ישיר למרחביי הלימוד שלהם. אין צורך להוריד את הגיבוי ולשחזר אותו למרחב לימוד קיים שלכם. שימו לב!

אשמח לכל משוב אשר יתקבל מהמורים המעוניינים להשתמש במבחנים.

תודה מיוחדת לאחותי +tamar kavalerchik אשר סייעה לי (ברוב העבודה) לבנות את המבחנים ולהמיר אותם מתסדיר PDF, כפי שהם מופיעים במקור באתר ראמ"ה. ותודה למורים השונים אשר בצעו בדיקות תקינות לתוכן.

מקור שנה ונוסח המבחן. עיתוי מתאים להעברה. ערכת-מבחן: כל הנדרש. להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן. מיצ"ב תשע"א –א'. שליש אחרון כיתה ה'. ערכת המבחן. מיצ"ב תשע"א –ב'. שלי...

טיוט, ציור, והדגשה מקוונת שיתופית במסמכי אופיס (Moodle)

יום שבת, 26 בנובמבר 2011

דיון מתוקשב בנושאי גמרא על פי תוכנית הלימודים


השבוע, הזדמן להגיע לשיעור גמרא מתוקשב אשר ערך הרב +אליעזר קורצויילעם תלמידיו בכפר בתיה, רעננה. בעזרת מחשבי לוח (טאבלטים Tablet בעלי מערכת הפעלה אנדרויד Android) ומערכת הלמידה/הוראה המקוונת מוודל (בגרסה 2) Moodle.

את המחשבים קבלו התלמידים במיזם משותף עם חברת "בליגיר"(1) העוסקת בקידום ויצירה של תכנים ללמידה דיגיטלית וחברת "משוב"(2) המספקת את תוכנת המוודל (ותוכנת המשוב ניהול בית ספר)

מטרת השיעור הייתה: דיון בנושאי גמרא על פי תוכנית הלימודים בצד התקשובי... היתה כוונה להשתמש ברכיב HOT QUESTION / "שאלה חמה"(3) של מערכת מוודל. המאפשר לתלמידים להציג שאלות או נושאים ולדרג אותם, אחד את השאלות של השני, במקרה שלנו, בהקשר לדיון. ומידיי פעם לקבל התייחסות של המורה (אליעזר) בזמן הדיון עצמו. בלי להפריע לרצף הדיון.

תחילת השיעור נפתחה בקשיי תקשורת עם אתר הלמידה. אליעזר לא התרגש (אני מתרשם) וניסה למצוא חלופות עד שהבעיה תחלוף. נשלחה בקשת תמיכה למנהל המערכת ובמקביל נעשה ניסוי לשימוש בכלי (4) Google Moderator המאפשר התנהלות דומה. (למי שאין מוודל...מומלץ!) עד שעברנו עם הדיון לכלי של גוגל... חלפה הבעיה ודיון המשיך בעזרת הרכיב "שאלה חמה", עד לסופו. ראו תמונות מצורפות.

אגב, במהלך השיעור, נעשה שימוש באתר גמרא מקוון :www.hebrewbooks.org/shas

סיכומונציק והתבוננות...
מבחנתי, היווה השיעור דוגמה למצב בו רבים נמצאים, מצב בו רוצים ומשלבים טכנולוגיות חדשניות בניסיונות לייצר חווית למידה עמוקה ומרתקת (engaging) ביחד עם התלמידים כדי שהתלמידים יפנימו את חומר הלימוד באופן חוויתי ומשמעותי. ובמקביל התמודדות לא פשוטה עם בעיות טכניות מיותרות. באמת, מיותרות.

נקודה קטנה וחשובה אשר הרשימה אותי מאוד, בזמן שבו הייתה בעיה טכנית... גם כאשר הצעתי לעבור לשימוש במקרן מהמחשב של המורה כאשר היו בעיות תקשורת באינטרנט. סרב אליעזר והסביר לי שהוא אינו מעוניין להשתמש בטכנולוגיה עבור שיטות הוראה פרונטליות. התרשמתי מאוד.

בכנס תקינה לספרים דיגיטלים אשר נערך בשבוע שעבר, ציין נועם קוריאט (מינהל המדע) את השאיפה של משרד החינוך להגיע למצב בו קו האינטרנט לבית הספר יציב, זמין ובעל נפח תעבורה משמעותי, באופן הדומה לביטחון שיש לנו כאשר אנו מפעילים מכשיר חשמלי. כדי להגיע למצב, בין הייתר, שבו ספרים דיגיטליים אינטראקטיביים משוכללים זמינים באופן תמידי לתלמידים בזמן השיעור. כולי רצון ותקווה להגיע למצב הזה במהרה!

נספחים:
(1) http://www.bligear.co.il/ - Bligear הוקמה מתוך מטרה להדביק את הפער שנוצר בין עולם החינוך לעולמות המדיה בהם מתנהלים חיינו. Bligear מגשרת בין העולם הטכנולוגי לעולמות התוכן החינוכיים מתוך הכרת האתגרים מחד והמגבלות מאידך.
(2) http://www.mashov.info/ - מספקת את תוכנת ה"משוב" התוכנה מרכזת בזמן אמת, בצורה שקופה ומבוקרת את כל נתוני המשמעת, הציונים, התאמות לימודיות, שיחות מעקב, ועוד.. כל אחד מחברי הצוות החינוכי יכול לצפות בנתונים של התלמידים עליהם הוא אחראי.
בנוסף, במספר מצומצם של בתי ספר מתקינה חברת משוב את תוכנת מוודל Moodle כתוכנה משלימה לניהול הוראה/למידה (הערכה, בכ 450 בתי ספר. לפחות)

(3) Moodle HotQuestion - http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=4181

(4) http://www.google.com/moderator/#0 - Google Moderator
Collapse this post


5 מבחני מיצ"ב באנגלית לכיתות ה


לתשומת ליבם של המורים לאנגלית בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודל
משותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב באנגלית לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.


להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=2292

במרחב הלימוד מצויי קישור להורדה של קובץ הגיבוי של המרחב. את הגיבוי ניתן להעלות לשרת מוודל כלשהו ואז לשחזר (או ליבא) את המבחנים לכל מרחב לימוד במערכת.

מורים אשר בתי הספר שלהם מצויים בשרת המוודל של "קהילת התקשוב החינוכית" יכולים ליבא את הבחנים באופן ישיר למרחביי הלימוד שלהם. אין צורך להוריד את הגיבוי ולשחזר אותו למרחב לימוד קיים שלכם. שימו לב!

אשמח לכל משוב אשר יתקבל מהמורים המעוניינים להשתמש במבחנים.
תודה מיוחדת לאחותי +tamar kavalerchik אשר סייעה לי (ברוב העבודה) לבנות את המבחנים ולהמיר אותם מתסדיר PDF, כפי שהם מופיעים במקור באתר ראמ"ה. ותודה למורים השונים אשר בצעו בדיקות תקינות לתוכן.
Collapse this post

מקור שנה ונוסח המבחן. עיתוי מתאים להעברה. ערכת-מבחן: כל הנדרש. להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן. מיצ"ב תשע"א – א'. שליש אחרון כיתה ה'. ערכת המבחן. מיצ"ב תשע"א – ב'. ש...

5 מבחני מיצ"ב בשפה לכיתות ה


לתשומת ליבם של המורים לשפה בכיתות ה המשתמשים במערכת מוודל
משותף בזאת, באופן חופשי, מרחב לימוד (קורס מוודל Moodle) המכיל 5 מבחני מיצ"ב בשפה לכיתות ה, אשר התקיימות בשנים האחרונות, כפי שמוצגים באופן ציבורי מתוך אתר ראמ"ה.

להלן הקישור לקורס: http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=1113

במרחב הלימוד מצויי קישור להורדה של קובץ הגיבוי של המרחב. את הגיבוי ניתן להעלות לשרת מוודל כלשהו ואז לשחזר (או ליבא) את המבחנים לכל מרחב לימוד במערכת.

מורים אשר בתי הספר שלהם מצויים בשרת המוודל של "קהילת התקשוב החינוכית" יכולים ליבא את הבחנים באופן ישיר למרחביי הלימוד שלהם. אין צורך להוריד את הגיבוי ולשחזר אותו למרחב לימוד קיים שלכם. שימו לב!

אשמח לכל משוב אשר יתקבל מהמורים המעוניינים להשתמש במבחנים.

תודה מיוחדת לאחותי +tamar kavalerchik אשר סייעה לי (ברוב העבודה) לבנות את המבחנים ולהמיר אותם מתסדיר PDF, כפי שהם מופיעים במקור באתר ראמ"ה. ותודה למורים השונים אשר בצעו בדיקות תקינות לתוכן.
Collapse this post

מקור שנה ונוסח המבחן. עיתוי מתאים להעברה. ערכת-מבחן: כל הנדרש. להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן. מיצ"ב תשע"א –א'. שליש אחרון כיתה ה'. ערכת המבחן. מיצ"ב תשע"א –ב'. שלי...

יום שלישי, 15 בנובמבר 2011

תצוגת פעילויות כמשחק בקורס מוודל

תצוגת תצורה (COURSE FORMAT) חדשה: "תצוגת פעילויות במשחק" אשר מציגה את הפעילויות בקורס (מרחב הלימוד) כ"יהלומים" אותם התלמיד מתבקש "להשיג" במהלך המשחק, כדי לצבור ניקוד. התנועה במשחק מתבצעת בעזרת מקשיי החצים על גבי המקלדת.

המשחק פותח בטכנולוגיית HTML5 ואינו דורש רכיב פלאש או כל רכיב אחר מלבד דפדפן מודרני (אתם יודעים לאילו דפדפנים אני מתכוון: פיירפוקס, כרום, אופרה, ספארי ו אקספלורר בגירסה 8 ומעלה...)

המשחק בסיסי ביותר. אשמח לקבל משוב ורעיונות לשיפור חווית המשחק עבור התלמידים. תהנו...

יום רביעי, 2 בנובמבר 2011

משבצת "מאגר קבצים אישי" בקורס של מערכת מוודל

משבצת "מאגר קבצים אישי" בקורס של מערכת מוודל
לניהול ושיתוף קבצים בין משתתפים - מורים ותלמידים.

אגב, הקבצים אשר מועלים למאגר האישי, זמינים בכל הקורסים השונים במערכת מוודל,
וניתנים לשיתוף בהרשאות שונות עם משתמשים שונים באותם קורסים.

שיתוף קבצים אישיים עם משתתפים אחרים בקורס Moodle

שיתוף קבצים אישיים עם משתתפים בקורס Moodle
בעזרת משבצת ניהול בשם: "מאגר הקבצים האישי" File Manager Block